Publieke locaties

Jullie locatie verwerkt veel bezoekers maar hoe zorg jij er voor dat al deze bezoekers probleemloos naar jullie toe kunnen reizen? Het liefst wil je de bezoekers kunnen adviseren met een persoonlijk reisadvies. Dit is vaak lastig omdat iedere bezoeker andere vervoersvormen prefereert. Waar de ene bezoeker voor de auto kiest, pakt een andere bezoeker de bus, trein of taxi. Iedere bezoeker heeft zo zijn eigen voorkeuren als het gaat om reizen, dat maakt het ook zo complex…. of toch niet? De Mobility Portal vormt de schakel tussen al deze reisvormen en een persoonlijk reisadvies.

Reisadvies pretpark

Verhoog je servicegraad met een reisadvies op maat

Met de Mobility Portal kun jij bezoekers al voor het bezoek van dienst zijn. Door het vertrekadres in te voeren krijgt de bezoeker in één overzicht de verschillende opties te zien. Ze kunnen gemakkelijk vergelijken en in veel gevallen ook direct boeken. Denk aan een parkeerticket, een treinkaartje of een busrit.

  • Sturen in het reisadvies
    Jullie kennen de omgeving als geen ander, daarom biedt de Mobility Portal jullie de mogelijkheid om adviesroutes in te voeren. Zo kun je het verkeer en de toestroom goed verdelen over de verschillende aanrijroutes.
  • Reisadvies van deur tot deur
    Er zijn veel verschillende opties om je reis te boeken maar er zijn maar weinig planners die de complete reis van deur tot deur laten zien. Dit is nou precies de kracht van de Mobility Portal!
  • Meer inzicht in de reis van de bezoeker
    We stellen de data beschikbaar, hierdoor krijg je (meer) inzicht in de reis van iedere afzonderlijke bezoeker. Met de data kun je dus waardevolle inzichten verkrijgen en actief sturen op een betere bereikbaarheid.

Met de inzet van de Mobility Portal hebben we al vaak het verschil gemaakt.

Zwarte Cross

‘Het volgen van ‘analoge borden’ wordt mijns inziens voor de automobilist steeds moeilijker/onwenniger, daarom zijn wij bij de Zwarte Cross op zoek gegaan naar andere middelen om onze bezoekers van A naar B te sturen. Hierbij hebben wij ook gebruik gemaakt van de Mobility Portal. De Mobility Portal is geïntegreerd in de site van de Zwarte Cross en heeft een grote groep bezoekers geholpen aan een persoonlijk reisadvies. De toekomst ligt in het digitaal informeren van onze bezoekers, daar ben ik van overtuigd!’

Marion Vos
Verkeer & Mobiliteit Zwarte Cross
De Feestfabriek Alles Komt Goed B.V.

Wil jij grip op de mobiliteit rondom jouw locatie?

Neem contact op Bekijk Demo